Hướng Dẫn Làm Thủ Tục Nhận Hỗ Trợ Covid

     
*

*

*
*
*
Trẻ em trong khu cách ly y tế tại tỉnh Nghệ An

Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH,cho biết: Trong bối cảnh người lao động gặp nhiều khó khăn do đại dịch, Nhà nước hỗ trợ bổ sung cho lao động đang mang thai, người đang nuôi con chưa đủ 6 tuổi, để trẻ em luôn được chăm sóc, bảo vệ trong mọi hoàn cảnh. Theo Quyêt định 23, riêng về chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế, đây là một trong những chính sách mới của gói hỗ trợ lần này.

Bạn đang xem: Hướng dẫn làm thủ tục nhận hỗ trợ covid

Trong đó, Quyết định quy định đối tượng, mức, thời gian hỗ trợ; hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế, cụ thể như sau:

Về Đối tượng hỗ trợlà: Trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật Trẻ em) và người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID- 19 (Fl) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ

Đối với trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế: Được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/trẻ em. Ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí đối với các chi phí ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và chi phí khám, chữa bệnh đối với trẻ em không có thẻ bảo hiểm y tế.

Về hồ sơ

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với các trường hợp F0 đang điều trị tại cơ sở y tế gồm:

Danh sách F0 đủ điều kiện hưởng chính sách. Giấy ra viện điều trị do nhiễm COVID-19 của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật. Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với các trường hợp F1 đang thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly gồm:

Danh sách F1 đủ điều kiện hưởng chính sách theo Mẫu số 8a tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc cách ly y tế. Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với F0 đã kết thúc điều trị tại cơ sở y tếtrước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành gồm: Giấy ra viện. Biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở y tế đã điều trị. Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với F1 đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách lytrước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành hoặc cách ly tại nhà gồm: Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về cách ly y tế tại cơ sở cách ly hoặc cách ly tại nhà. Giấy hoàn thành việc cách ly. Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế. Biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở cách ly đối với người đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly.

Xem thêm: Điện Thoại Iphone 7 Plus Mới Giá Bao Nhiêu Ở Thời Điểm Hiện Tại?

Về Trình tự, thủ tục:

Đối với trường hợp đang điều trị, cách ly tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly:

Cơ sở y tế, cơ sở cách ly căn cứ vào hồ sơ lập danh sách đối với các trường hợp F0, F1 đủ điều kiện hưởng chính sách gửi ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Đối với trường họp F0, F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly tại cơ sở hoặc cách ly tại nhà:

Cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em, các trường hợp F0, F1 gửi hồ sơ quy định tại khoản 3, 4 Điều này tới ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.

Trước ngày 05 và ngày 20 hằng tháng, ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, lập danh sách đối với các trường hợp F0, F1 đủ điều kiện hưởng chính sách, gửi ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trong 02 ngày làm việc, ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ của cơ sở y tế, cơ sở cách ly hoặc ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm: Cách Theo Dõi Điện Thoại Iphone Của Người Khác Mà Ngay Cả Họ Cũng Không Biết

Cơ sở y tế, cơ sở cách ly, ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chi trả đầy đủ các chế độ hỗ trợ đối với F0, Fl, trẻ em đang điều trị, cách ly theo danh sách được ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.