MÌ CAY NAGA GÒ VẤP

     

đã khiến thanh niên nóng càng thêm lạnh bời vì khi tới với quán mì quan trọng đặc biệt này, các bạn sẽ biết được trình độ chuyên môn ăn cay của mình cao khuôn khổ nào.

Khi mang lại với tiệm Mì Cay Naga các các bạn sẽ được đòi hỏi từng lever cay của món ăn trong quán. Nếu bạn là một tín món ăn cay thiết yếu gốc chắc hẳn rằng sẽ không bỏ dở việc thử sức với 7 lever cay của các món ăn tại chỗ này