NHỮNG CÂU CA DAO TỤC NGỮ NÓI VỀ TÍNH TRUNG THỰC

     

Ca Dao Tục Ngữ về tính Trung Thực ❤️️ 1001 Câu Ý Nghĩa ✅ Phẩm Chất tốt Đẹp Của nhỏ Người vn Được đẩy mạnh Gìn Giữ trải qua không ít Thế Hệ


Thành Ngữ Trung Thực tự Trọng

Sưu khoảng 1001 Thành Ngữ Trung Thực từ Trọng xuất xắc và tuyệt vời trong lòng các bạn đọc

Cười người chớ vội mỉm cười lâu,Cười người ngày hôm trước hôm sau người cười.Ai ơi chớ vội cười nhau,Ngẫm mình mang lại kỹ trước sau hãy cười.Rượu ngon bất luận be sành.Áo rách khéo vá, rộng lành dềnh dang may.Thuyền dời bến như thế nào bến tất cả dời,Khăng khăng quân tử một lời độc nhất ngôn.Cứ vào đạo lý luân thường,Làm người phải giữ kỷ cương làm cho đầu.Đường giao tiếp cốt vẹn toàn,Việc mình không thích chớ khiến cho ai.Nói lời đề xuất giữ đem lời,Đừng như nhỏ bướm đậu rồi lại bay.Biết thì thưa thốt,Không biết thì dựa cột nhưng mà nghe.Trong đầm gì đẹp bằng sen,Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.Nhị tiến thưởng bông white lá xanh,Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.Dạo nghịch quán tương tự như nhà.Nhà tranh gồm ngãi hơn tòa công ty cao.

Chia Sẻ