Toán 8 bài những hằng đẳng thức đáng nhớ tiếp

     

noshop.vn đưa ra lời giải hay và chi tiết cho các bài 26, 27, 28, 29 trang 14 SGK toán 8 tập 1 ở trong < §4: đa số hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp) trong CHƯƠNG I - PHÉP NHÂN VÀ PHÉP phân tách CÁC ĐA THỨC> cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải mời các bạn xem dưới đây:
Bạn đang xem: Toán 8 bài những hằng đẳng thức đáng nhớ tiếp

1. BÀI TẬP 26 TRANG 14 SGK TOÁN 8 TẬP 1:

Tính:

a) ((2x^2+3y)^3)

b) ((frac12x-3)^3)

Gợi ý: áp dụng linh loạt hằng đẳng thức số 4 với 5:((a+b)^3 = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3)((a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3)Giải:

a) ((2x^2+3y)^3)

(= (2x^2)^3+3.(2x^2)^2.3y+3.2x.(3y)^2+(3y)^3)

(=8x^6+3.4x^4.3y+3.2x.9y^2+27y^3)

(=8x^6+36x^4y+54xy^2+27y^3)

b) ((frac12x-3)^3)

(= (frac12x)^3-3.(frac12x)^2.3+3.frac12x.3^2-3^3)

(=frac18x^3-frac94x^2+frac272x-27)

2. BÀI TẬP 27 TRANG 14 SGK TOÁN 8 TẬP 1:

Viết các biểu thức sau bên dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu:

a) (-x^3+3x^2-3x+1)

b) (8-12x+6x^2-x^3)

Gợi ý: áp dụng linh loạt hằng đẳng thức số 4 và 5:((a+b)^3 = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3)((a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3)Giải:

a) (-x^3+3x^2-3x+1)

(=(-x)^3+3.(-x)^2.1+3.(-x).1^2+1^3)

(=(-x+1)^3)

b) (8-12x+6x^2-x^3)

(=2^3-3.2^2.x+3.2.x^2-x^3)

(=(2-x)^3)

3. BÀI TẬP 28 TRANG 14 SGK TOÁN 8 TẬP 1:

Tính cực hiếm của biểu thức:

a) (x^3+12x^2+48x+64) trên (x=6)

b) (x^3-6x^2+12x-8) trên (x=22)

Gợi ý: biến hóa các biểu thức dưới dạng lập phương của một tống hoặc một hiệuGiải:

a) (x^3+12x^2+48x+64) tại (x=6)

(=x^3+3.x^2.4+3.x.4^2 + 4^3 = (x+4)^3)

Tại (x=6), ta có:

((x+4)^3=(6+4)^3=10^3=1000)

b) (x^3-6x^2+12x-8) trên (x=22)

(=x^3-3.x^2.2+3.x.2^2-2^3=(x-2)^3)

Tại (x=22), ta có:

((x-2)^3 = (22-2)^3 =20^3 = 8000)

4. BÀI TẬP 29 TRANG 14 SGK TOÁN 8 TẬP 1:

Đố. Đức tính xứng đáng quý.

Hãy viết mỗi biểu thức sau bên dưới dạng bình phương hoặc lập phương của một tống hoặc một hiệu, rồi điền chữ dòng với biểu thức đó vào bảng cho thích hợp. Sau thời điểm thêm dấu, em vẫn tìm ra trong những đức tính quý giá của nhỏ người.

(x^3-3x^2+3x-1) N

(16+8x+x^2) U

(3x^2+3x+1+x^3) H

(1-2y+y^2) Â


*Xem thêm: Cách Chế Biến Một Số Món Ăn Từ Rau Mầm Xào Thịt Bò Cải Mầm, (26) Món Thịt Bò Cải Mầm

Giải:

Có: 

(x^3-3x^2+3x-1 )

= (x^3-3.x^2.1+3.x.1^2-1^3)

= ((x-1)^3)

(16+8x+x^2 )

= (4^2+2.4.x+x^2)

= ((4+x)^2)

(3x^2+3x+1+x^3)

= (1^3+3.1^2+3.1.x^2+x^3)

= ((1+x)^3)

= ((x+1)^3)

(1-2y+y^2=(1-y)^2=(y-1)^2)

Ta được bảng sau:


*Xem thêm: Top 6 Quán Lươn Ngon Ở Hà Nội, Bật Mí Top 8 Quán Lươn Ngon Hà Nội Bổ Dưỡng

Soạn Toán 8 Tập 1

ĐẠI SỐ

Chương 1: Phép nhân và phép chia những đa thứcChương 2: Phân thức đại số

HÌNH HỌC

Chương 1: Tứ giácChương 2: Đa giác. Diện tích đa giác

Soạn Toán 8 Tập 2

A - Hình Lăng Trụ Đứng

Bài 1: Hình vỏ hộp chữ nhậtBài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)Bài 3: Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhậtLuyện tập (trang 104-105)Bài 4: Hình lăng trụ đứngBài 5: diện tích xung xung quanh của hình lăng trụ đứngBài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứngLuyện tập (trang 115-116)

B - Hình Chóp Đều

Bài 7: Hình chóp những và hình chóp cụt đềuBài 8: diện tích s xung xung quanh của hình chóp đềuBài 9: Thể tích của hình chóp đều Luyện tập (trang 124-125)Ôn tập chương 4Bài tập ôn cuối năm (Phần Đại Số - Phần Hình Học)